Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13141-2:2010

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 2: Вентилационни устройства за отвеждане и подаване на въздуха

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices
17.12.2010 г.

Главна информация

90.60     2.12.2018 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies laboratory methods for testing exhaust and supply air terminal devices operating under pressure differences.
It applies to devices used in mechanical and natural residential ventilation systems, of the following types:
- device with a manually adjustable opening; or
- device with a fixed opening; or
- pressure difference controlled device.
It describes tests intended to characterize:
- flow rate/pressure;
- air diffusion characteristics (for supply air terminal devices);
- noise production for components of systems;
- insertion loss of component of systems;
- sound insulation.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13141-2:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13141-2:2010
90.60 Край на периодичен преглед
2.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13141-2:2010