Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1093-9:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 9: Параметър на концентрацията на замърсяващо вещество, метод за изпитване в помещение

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 9: Pollutant concentration parameter, room method
31.10.2008 г.

Главна информация

90.93     16.06.2021 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a room method for the measurement of the pollutant concentration parameter of a specified airborne hazardous substance from machines, located in a test room and operating the machines under defined conditions.
This method can only be used for machines with a local exhaust ventilation with an air flow rate ³ 500 m3/h and machines without recirculated air.
Measurement of the pollutant concentration parameter of a machine can serve for the:
a) evaluation of the performance of a machine;
b) evaluation of the improvement of the machine;
c) comparison of machines within groups of machines with the same intended use (groups are defined by the function and materials processed);
d) ranking of machines from the same group according to their pollutant concentration parameters;
e) determination of the state of the art of machines with respect to their pollutant concentration parameter.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1093-9:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1093-9:1998+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1093-9:1998+A1:2008