Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1093-8:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 8: Параметри на концентрацията на замърсяващо вещество, метод чрез изпитване на стенд

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 8: Pollutant concentration parameter, test bench method
31.10.2008 г.

Главна информация

90.93     16.06.2021 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a test bench method for the measurement of the pollutant concentration parameter of a specified airborne hazardous substance from machines using a test bench under specified operating conditions.
This method is only applicable for the determination of emitted gases, vapours and respirable particles.
The determination of the emission rate in a test bench (see EN 1093-3) shall be used when possible.
Measurement of the pollutant concentration parameter of a machine can serve for the:
a) evaluation of the performance of a machine;
b) evaluation of the improvement of the machine;
c) comparison of machines within groups of machines with the same intended use (groups are defined by the function and materials processed),
d) ranking of machines from the same group according to their pollutant concentration parameters;
e) determination of the state of the art of machines with respect to their pollutant concentration parameter.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1093-8:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1093-8:1998+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1093-8:1998+A1:2008