Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1093-6:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 6: Степен на ефективност на пречистване по маса при безканален изход

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 6: Separation efficiency by mass, unducted outlet
31.10.2008 г.

Главна информация

90.93     16.06.2021 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a test rig method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with unducted outlet, operating under defined conditions. The method shall apply to systems that clean air of aerosols (smoke, dust, fume, mist), vapour or gas.
Measurement of the separation efficiency by mass of an air cleaning system for an intended use can serve for the:
a) evaluation of the performance of an air cleaning system;
b) evaluation of the improvement of the air cleaning system;
c) comparison of air cleaning systems;
d) ranking of air cleaning systems according to their separation efficiency by mass;
e) determination of the state of the art of air cleaning systems of the same intended use with respect to their separation efficiency by mass.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1093-6:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1093-6:1998+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1093-6:1998+A1:2008