Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15509:2008

Телематика за пътния транспорт и пътния трафик. Електронно събиране на такси. Описание на оперативната съвместимост на DSRC

Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC
31.10.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2014 г.

Главна информация

95.99     17.10.2014 г.

BDS

ТК-97

Европейски стандарт

35.240.60  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Обхватът на този европейски стандарт се ограничават до:
- метод на плащане: Централна сметка, базирана на EFC-DSRC;
- физически системи: OBU, RSE и DSRC интерфейс, между тях (всички функции и информационни потоци, свързани с тези части);
- изисквания към DSRC-връзката;
- EFC транзакции през DSRC интерфейса;
- елементи от данни, които ще се ползват от OBU и RSE, използвани при EFC-DSRC транзакции;
- механизми за сигурност за OBU и RSE, използвани при EFC-DSRC транзакции.
Извън областта на приложение на този европейски стандарт е да се определят:
- договорни и процедурни изисквания за оперативна съвместимост (включително въпроси, свързани с Меморандума за разбирателство, Меморандум за разбирателство трета доверена страна),
- Съответствие на процедурите и тестовата спецификация (това е предвидено в отделен набор от стандарти);
- създаването на операционните организации (например клиринг оператор, издаването, и т.н.);
- правни въпроси;
- други начини на плащане в DSRC-Икономическия и финансов комитет (например на борда на сметки с помощта на интегрирани карти с интегрални схеми);
- други основни технологии (напр. GNSS/CN или EFC, основаваща се на видео регистрация). Въпреки това, този европейски стандарт може да се използва за определяне на DSRC-EFC части за използване в приложения, които прилагат комбинация от различни технологии.
- други интерфейси или функции в EFC системи освен описаните по-горе (в т.ч. информационни потоци и обмен на данни между операторите или персонифициране, инициализация и клиентска настройка OBU).
Някои от тези въпроси са предмет на отделни стандарти, изготвени от CEN/TC 278, ISO/TC 204 или ETSI ERM.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/54/EC

Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15509:2008
95.99 Отменен стандарт
17.10.2014 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15509:2014

Свързан проект

Въвежда EN 15509:2007