Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10051:2002+A1:2002

Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирани и легирани стомани без покрития. Допустими отклонения от размерите и формата

Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape (includes amendment A1:1997)
9.06.2002 г.
95.99 Отменен стандарт   19.04.2011 г.

Главна информация

95.99     19.04.2011 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard applies to continuously hot-rolled uncoated flat products with a maximum width of 2200 mm of non-alloy and alloy steels including stainless steels in accordance with table 1. This European Standard also applies to hot-rolled strip for cold rolling. This European Standard does not apply to hot-rolled strip rolled in widths < 600 mm (see EN 10048).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10051:1996

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10051:2002+A1:2002
95.99 Отменен стандарт
19.04.2011 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10051:2011

Свързан проект

Въвежда EN 10051:1991 + A1:1997