Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 1992-4-5:2009

Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон. Част 4-5: Химични дюбели

Design of fastenings for use in concrete - Part 4-5: Post-installed fasteners - Chemical systems
10.07.2009 г.
95.99 Отменен стандарт   17.12.2018 г.

Главна информация

95.99     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

21.060.99     91.080.40  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя характеристичните якости и разстояния, които са посочени в европейската техническа спецификация. Общо взето, концепцията за проектиране се прилага за размери... Действителният обхват за конкретни закрепващи устройства може да се вземе от съответните европейски технически спецификации. Най-малко следните характеристики трябва да бъдат дадени в съответната европейска техническа спецификация като основа за метода за изчисление в тази CEN/TS....

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 1992-4-5:2009
95.99 Отменен стандарт
17.12.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1992-4:2018

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 1992-4-5:2009