Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 80601-2-35:2010

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use
21.05.2010 г.

Главна информация

60.60     21.05.2010 г.

юли 2024

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140     11.040.01     11.14  

английски  

A11:2011; AC:2015; A1:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 80601-2-35:2009 establishes particular basic safety and essential performance requirements, which minimize hazards to patients, and operators for heating devices using blankets, pads or mattresses and intended for heating in medical use and specifies tests for demonstrating compliance with these requirements. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1996. This edition constitutes a technical revision. This new edition provides consistency with the third edition of IEC 60601-1, as well as with the four other particular standards related to paediatric equipment for which the committee is responsible.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-35:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2010
60.60 Публикуван стандарт
21.05.2010 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2009/A1:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2009/A11:2011

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 80601-2-35:2009/AC:2015

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-35:2021

Свързан проект

Въвежда EN 80601-2-35:2009

Въвежда IEC 80601-2-35:2009 ED1