Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1093-2:2006+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 2: Метод с използване на индикатор за газ за измерване на емисията на дадено замърсяващо вещество

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant
19.09.2008 г.

Главна информация

90.93     23.01.2020 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a method to enable measurements of the emission rates of gaseous
substances from a single machine, whose operation can be controlled, using tracer gas techniques.
This European Standard is not applicable to machinery which is manufactured before the date of its
publication as an EN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1093-2:2006+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.01.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1093-2:2006+A1:2008