Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1093-4:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 4: Степен на ефективност на улавяне на смукателна вентилационна система. Метод с използване на индикатор

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Capture efficiency of an exhaust system - Tracer method
19.09.2008 г.

Главна информация

90.93     23.01.2020 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This standard describes a method for the measurement of the capture efficiency of an exhaust system installed on a machine. This method is based on a tracer technique and may be operated in all types of test environment (bench, room and field, see ENV 1093-1). This technique is applicable only if the tracer shows aerodynamic behaviour comparable with the real pollutant (see 7.1.1). The measurement of the capture efficiency of an exhaust system can serve for: a) the evaluation of the performance of an exhaust system of a machine; b) the evaluation of the improvement of an exhaust system; c) the comparison of exhaust systems for machines of similar design; d) the ranking of exhaust systems according to their capture efficiency; e) the determination of the air flow of an exhaust to achieve a given level of capture efficiency; f) the determination of the state of the art of exhaust systems for machines with respect to the capture efficiency.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1093-4:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1093-4:1996+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.01.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1093-4:1996+A1:2008