Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1093-3:2006+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 3: Метод за изпитване на стенд за измерване на емисията на дадено замърсяващо вещество

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant
19.09.2008 г.

Главна информация

90.93     23.01.2020 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a test bench method for the measurement of the emission rate of a given airborne hazardous substance from machines using a test bench under specified operating conditions of the machine.
The measurement of the emission rates of a given pollutant emitted from machines can serve for:
a) the evaluation of the performance of a machine;
b) the evaluation of the reduction of pollutant emissions of the machine;
c) the comparison of machines within groups of machines with the same intended use (groups are defined by the function and materials processed);
d) the ranking of machines from the same group according to their emission rates;
e) the determination of the state of the art of machines with respect to their emission rates.
This European Standard is not applicable to machinery which is manufactured before the date of its publication as an EN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1093-3:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1093-3:2006+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.01.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1093-3:2006+A1:2008