Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1005-2:2003

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини

Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery
23.10.2003 г.
95.99 Отменен стандарт   27.03.2009 г.

Главна информация

95.99     27.03.2009 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.110     13.180  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies ergonomic recommendations for the design of machinery involving manual handling in professional and domestic applications. This European Standard applies to the manual handling of objects of 3 kg or more. The standard provides data for ergonomic design and risk assessment concerning lifting, lowering and carrying in relation to the construction, transport and commissioning, use and decommissioning, disposal and dismantling of machinery.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1005-2:2003
95.99 Отменен стандарт
27.03.2009 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1005-2:2003+A1:2009

Свързан проект

Въвежда EN 1005-2:2003