Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1127-2+A1:2008

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
25.07.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   17.11.2014 г.

Главна информация

95.99     17.11.2014 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.230     73.100.01  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard gives general guidelines for explosion prevention and protection in mining by outlining the basic concepts and methodology for the design and construction of equipment, protective systems and components.
This European Standard applies to Group I equipment, protective systems and components intended for use in underground parts of mines and those parts of their surface installations at risk from firedamp and/or flammable dust.
NOTE Detailed information on specific equipment, protective systems and components is contained in the relevant individual standards. Safety-relevant data regarding flammable materials and explosive atmospheres are required for the design and construction of the explosion protection measures
This European Standard specifies methods for the identification and assessment of hazardous situations that may lead to explosions and describes the design and construction measures appropriate for the required safety. This is achieved by
- hazard identification;
- risk assessment;
- elimination or minimization of risk;
- information for use.
The safety of equipment, protective systems, and components can be achieved, as described in EN 292-2:1991, by removal of hazards and/or limiting the risk, i.e.
a) by risk reduction by design;
b) by safeguarding;
c) by information for use;
d) by additional precautions.
NOTE Risk reduction by design in accordance with clause 3 of EN 292-2:1991 should not be confused with the concept of "design" as described in 6.5 of this standard.
Measures in accordance with a) (prevention) and b) (protection) against explosions are dealt with in clause 6 of this standard, measures according to c) against explosions are dealt with in clause 7 of this standard. Mea¬sures in accordance with d) are not described in this European Standard. They are dealt with in clause 6 of EN 292 2:1991.
The preventive and protective measures described in this European Standard will not provide the required level of

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1127-2:2003

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1127-2+A1:2008
95.99 Отменен стандарт
17.11.2014 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1127-2:2014

Свързан проект

Въвежда EN 1127-2:2002+A1:2008