Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1028-2+A1:2008

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 2: Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност

Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part 2: Verification of general and safety requirements
25.07.2008 г.

Главна информация

90.20     15.01.2023 г.

90.60    21.05.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт обхваща проверка на основните изисквания и изискванията за безопасност на противопожарни центробежни помпи с обезвъздушително устройство, както са определени в точки 7 и 8 на EN 1028-1:2002+A1:2008.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитванията могат да бъдат приложени също и за помпи с номинален дебит на подаване по-голям от 6 000 l/min.
Този стандарт не се прилага за проверки, свързани с монтажа.
Този стандарт не се прилага за противопожарни центробежни помпи с обезвъздушително устройство, които са произведени преди датата на публикуване на този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1028-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1028-2+A1:2008
90.20 Начало на периодичен преглед
15.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1028-2:2002+A1:2008

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход