Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-10:2008

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра

Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
25.07.2008 г.
15.08.2012 г.

Главна информация

90.93     5.06.2014 г.

90.00    5.06.2019 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ е приложим за изцяло заградени съоръжения за игра, които са предназначени за монтаж, както на закрито, така и на открито, за деца до 14-годишна възраст, вж. 3.1. Целта на този документ е да се предвидят допълнителни изисквания за безопасност, специфични за тези конструкции, като изходи и пътища за евакуиране, видимост, външна "възможност за катерене", предпазни стени/мрежи по отношение на зоната за безопасност, устойчивост на възпламеняване, специфично оборудване/компоненти, повърхности, смекчаващи удара при падане, табели, специфично инспектиране и експлоатация.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-10:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.06.2014 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1176-10:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1176-10:2008