Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO/IEC 27002:2008

Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията

Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management
19.09.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   19.05.2014 г.

Главна информация

95.99     19.05.2014 г.

BDS

ТК-57

Международен стандарт

35.030  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт дава указания и общи принципи за внедряване, поддържане и подобряване на управлението на сигурността на информацията в дадена организация. Целта на този международен стандарт е да се предоставят указания за общоприетите насоки при управление на сигурността на информацията.
Целите по контрола и механизмите за контрол в този международен стандарт се предвижда да бъдат внедрени така, че да отговарят на изискванията, определени чрез преценяването на риска. Този международен стандарт може да служи като практическо указание за разработване на стандарти за сигурност на информацията в организацията и ефикасни практики за управление на сигурността и да подпомогне за създаване на защита на служебната информация за вътрешноорганизационните дейности.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27002:2008
95.99 Отменен стандарт
19.05.2014 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27002:2014

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC 27002:2005