Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12372:2008

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на якост на огъване под въздействие на концентриран товар

Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
5.09.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   17.08.2022 г.

Главна информация

95.99     17.08.2022 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

73.020     91.100.15  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя метод за изпитване за определяне на якостта на огъване на естествени каменни материали под действието на концентрирано натоварване. Включени са идентификационните и технологичните процедури за изпитване на продукта.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12372:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 12372:2006/AC:2006

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12372:2008
95.99 Отменен стандарт
17.08.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 12372:2008/Поправка 1:2015

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12372:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12372:2006