Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС HD 60364-5-52:2011

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи (IEC 60364-5-52:2009, с промени + поправка 02-2011)

Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
19.03.2011 г.
15.12.2015 г.

Главна информация

60.60     19.03.2011 г.

BDS

ТК-49

Хармонизационен документ

13.260     91.140.50     13.26  

английски   български  

A11:2018

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60364-5-52:2009 се занимава с избора и изграждането на проводникови системи. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2001 г., и представлява техническо преразглеждане. Основните промени по отношение на предишното издание са както следва: - подточка 521.4 въвежда минимални промени по отношение на системи за шинни тръбни системи и релсови системи. - Подточка 523.6 въвежда минимални промени по отношение на оразмеряване на кабели, където са налични хармонични съставящи на тока. – въведена е нова подточка 523.9 относно едножилни кабели с метална обвивка. - точка 525 въвежда промени в максималната стойност на спадането на напрежението, позволено между инсталацията на потребителите и обзавеждането, която не трябва да бъде по-голяма от тази, дадена в съответното приложение. - Точка 526 въвежда незначителни промени в електрически свързвания, включително допълнителни изключения за преглед на свързванията и допълнителни бележки. - Клауза 528 въвежда допълнителни изисквания по отношение на близостта на подземни силови и телекомуникационни кабели. - Точка 529 въвежда незначителни промени в избора и изграждането на проводникови системи във връзка с ремонтопригодност, включително почистване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС HD 384.5.523 S2:2004

ОТМЕНЕН
БДС HD 384.5.52 S1:2004

ОТМЕНЕН
БДС HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-52:2011
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2011 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС HD 60364-5-52:2011/A1:2023

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-52:2011/A12:2023

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-5-52:2011/A11:2018

ИЗОСТАВЕН
prБДС HD 60364-5-52:2009/AA:2011

Свързан проект

Въвежда HD 60364-5-52:2011

Въвежда IEC 60364-5-52:2009 ED3