Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13718-1:2009

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Санитарни самолети линейки. Част 1: Изисквания за медицинските устройства, използвани в санитарните самолети линейки

Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances
27.03.2009 г.
95.99 Отменен стандарт   17.12.2014 г.

Главна информация

95.99     17.12.2014 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     11.160     49.020  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите изисквания за медицинските изделия, пренасяни във въздушни линейки и използвани в тях, и извън болници и клиники, при ситуации, в които условията на заобикалящата среда може да се различават от нормалните стайни условия.
Този европейски стандарт не обхваща изискванията за одобрение и регистрация на превозното средство, както и обучение на персонала, чиято отговорност е на компетентния орган/органи на страната, където е регистрирана линейката.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13718-1:2004

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13718-1:2009
95.99 Отменен стандарт
17.12.2014 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13718-1:2014

Свързан проект

Въвежда EN 13718-1:2008