Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 10204:2008

Железни руди. Определяне на съдържанието на магнезий. Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод

Iron ores — Determination of magnesium — Flame atomic absorption spectrometric method
19.09.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   16.09.2020 г.

Главна информация

95.99     16.09.2020 г.

BDS

ТК-55

Международен стандарт

73.060.10  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт се отнася за определяне на фракция по маса от магнезий в железни руди чрез пламъчен атомно абсорбционен спектрометричен метод.

Методът е приложим за определяне на фракция по маса от магнезий между 0,25% и 3,5% в природни железни руди, железорудни концентрати и агломерати, включително шлаки.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 10204:2008
95.99 Отменен стандарт
16.09.2020 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 10204:2020

Свързан проект

Въвежда ISO 10204:2006