Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 707:2008

Мляко и млечни продукти. Указания за вземане на проби (ISO 707:2008)

Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:2008)
31.10.2008 г.

Главна информация

60.60     31.10.2008 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

67.100.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Указания за вземане на проби от мляко и млечни продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 707:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 707:2008
60.60 Публикуван стандарт
31.10.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 707:2008

Въвежда ISO 707:2008