Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13301:2010

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на склонността към оцветяване на битуми

Bitumen and bituminous binders - Determination of staining tendency of bitumen
19.10.2010 г.

Главна информация

90.93     13.11.2019 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този Европейски стандарт установява метод за определяне на склонността към оцветяване на битумни свързващи материали.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13301:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13301:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.11.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13301:2010