Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO/IEC 20000-1:2008

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания

Information technology — Service management — Part 1: Specification
25.07.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2012 г.

Главна информация

95.99     17.10.2012 г.

BDS

ТК-57

Международен стандарт

03.080.99     35.020  

български  

Има ново издание на ISO 20000-1

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от ISO/IEC 20000 определя изискванията към доставчик на услуги да предоставя на своите клиенти управлявани услуги с приемливо качество.
Тази част може да се използва:
a) от бизнес, който има намерение да предлага услугите си;
b) от бизнес, който изисква последователен подход от всички доставчици на услуги в дадена верига на доставки;
c) от доставчици на услуги за измерване степента на управление на техните IT услуги;
d) като основа за независима оценка;
e) от организация, която има нужда да демонстрира способността си да предоставя услуги, които отговарят на изискванията на клиентите, и
f) от организация, стремяща се да подобри услугата чрез ефикасно прилагане на процеси за наблюдение и подобряване качеството на услугата.
Като процесно-ориентиран стандарт тази част от ISO/IEC 20000 не е предназначена за оценка на продукти. Все пак организациите, разработващи инструменти, продукти и системи за управление на услуги, могат да използват както тази част от ISO/IEC 20000, така и практиките за управление на услуги в помощ при разработването на инструменти, продукти и системи, поддържащи най-добрите практики за управление на услуги.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 20000-1:2008
95.99 Отменен стандарт
17.10.2012 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 20000-1:2012

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC 20000-1:2005