Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14677:2008

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and equipment for treatment of liquid steel
22.05.2008 г.

Главна информация

90.92     14.01.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-12

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите изисквания за безопасност за машини за вторично производство на стомана и съоръжения (SSE), както са определени в 3.1 за обработване на течна стомана.
Този европейски стандарт се отнася за машини и съоръжения свързани с процеса на производство на течна стомана под вакуум или при атмосферно налягане.
Този европейски стандарт урежда всички значими опасности, опасни ситуации и случаи, отнасящи се до SSE, които се използват като очаквани при предвидими условия за производителя, но също така включва предвидимите грешки и неизправности в случай на неправилна употреба.
Този европейски стандарт определя изискванията за осигуряване на безопасност на хората, които ще бъдат постигнати по време на проектирането, сглобяването, транспортирането, подготовката за пускане в действие, работата и поддържането и определяне на екипировката.
Този европейски стандарт допуска тези машини за вторично производство на стомана и съоръжения да работят и да бъдат поддържани при съответно обучен и комплектован персонал. Ръчната намеса при монтиране, настройване и поддръжка е приета като част от нормалното използване на екипировката.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Приложение В са дадени примери за машина за вторично производство на стомана и съоръжения.
Обекта и областта на приложение на този европейски стандарт не се отнася за следната екипировка:
- кранове;
- вилични кари повдигачи или други транспортни съоръжения;
- кофи;
- съоръжения за ремонт и предварително нагряване в зоната за ремонт;
- горивните системи, в съответствие с EN 746-2;
- системите за извличане на прах и изпарения.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Значимите опасности и опасни ситуации, съответно за транспортиране/позициониране на тежки елементи, например, кранове (например, кофи, съдове, капаци) са взети предвид в този стандарт (виж 5.2.3).
Този европейски стандарт не се прилага за машина за вторично производство на стомана, произведена преди датата на публикуване на този стандарт в официалния бюлетин.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14677:2008
90.92 Решение за преработване на стандарт
14.01.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 4529:2021

Свързан проект

Въвежда EN 14677:2008