Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10021:2008

Общи технически условия на доставка на продукти от стомана

General technical delivery conditions for steel products
30.04.2008 г.

Главна информация

90.93     19.05.2016 г.

90.00    19.05.2021 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите технически условия на доставка за всички стоманени продукти, обхванати от EN 10079, с изключение на стоманени отливки и продукти на праховата металургия.
Когато изискванията за доставка, съгласувани за поръчката или определени в съответната продуктова спецификация, са различни от общите технически условия на доставка, определени в този европейски стандарт, тогава се прилагат изискванията, съгласувани в поръчката или определени в съответната продуктова спецификация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Документите от контрол са обхванати от EN 10168 и EN 10204.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10021:1995

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10021:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.05.2016 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10021 rev:2021

Свързан проект

Въвежда EN 10021:2006

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход