Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60060-1:2010

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи определения и изисквания за изпитване (IEC 60060-1:2010)

High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements
21.01.2011 г.

Главна информация

60.60     21.01.2011 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Приет от БИС ТК/БИС ТС"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60060-1:2010 се прилага за диелектрични изпитвания с променливо напрежение, диелектрични изпитвания с постоянно напрежение, диелектрични изпитвания с импулсно напрежение и диелектрични изпитвания с комбинации от горните. Този документ е приложим за изпитвания на оборудване, чието максимално напрежение Um над 1 kV. Третото издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 1989 г., и представлява техническо преразглеждане. Основните технически промени по отношение на предишното издание са: - методите за изкуствено замърсяване при изпитването са премахнати, тъй като са описани в IEC 60507, - измерване с импулсен ток е прехвърлено в нов стандарт за токови измервания (IEC 62475), - коефициентите за корекции в зависимост от атмосферни фактори са представени като формули.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС HD 588.1 S1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60060-1:2010
60.60 Публикуван стандарт
21.01.2011 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60060-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60060-1:2010

Въвежда IEC 60060-1:2010 ED3