Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-5:2009

Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки

Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
26.06.2009 г.
17.08.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   16.12.2019 г.

Главна информация

95.99     16.12.2019 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият документ е приложим за въртележки, които се използват като съоръжения на площадки за игра на деца, както е определено от 3.1 до 3.6. Настоящият документ определя допълнителните изисквания за безопасност на въртележки с диаметър по-голям от 500 mm, предназначени за траен монтаж, за употреба от деца. Настоящият документ не е приложим за съоръжения, чиято основна функция не е въртене.
Настоящият документ не е приложим за въртележки, задвижвани от двигател, въртележки, предназначени за употреба в увеселителни паркове (панаири и паркове за забавление) или съоръжения от типа «барабани, с хоризонтална ос на въртене».

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-5:2002/A2:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-5:2002/AC:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-5:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-5:2002/A1:2003

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-5:2009
95.99 Отменен стандарт
16.12.2019 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-5:2019

Свързан проект

Въвежда EN 1176-5:2008