Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 115-2:2010

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 2: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки

Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
16.09.2010 г.
14.03.2019 г.

Главна информация

90.92     17.04.2019 г.

април 2023

BDS

ТК-66

Европейски стандарт

91.140.90  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт дава правила за безопасност на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки с цел достигане на еквивалентно ниво на безопасност с това на новите инсталирани ескалатори и подвижни пътеки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поради разположението, например на съществуващата машина или предназначението на сградата може да не е възможно при всички случаи да се постигне съвременно ниво на безопасност. Въпреки всичко целта е да се повиши нивото на безопасност доколкото е възможно това.
1.2 Този стандарт се отнася за повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки за:
a) ползватели;
b) персонала за поддържане и проверки
c) лицата в страни от ескалаторите или подвижните пътеки (но в непосредствена близост);
d) упълномощени лица.
1.3 Този стандарт не се прилага за:
a) безопасност по време на транспортиране, монтиране, ремонти и демонтиране на ескалатори и подвижни пътеки;
b) ескалатори, движещи се по спирала;
c) подвижни пътеки с ускоряване на движението.
Обаче този стандарт може да се използва като основа.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 115-2:2010
90.92 Решение за преработване на стандарт
17.04.2019 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 115-2:2021

Свързан проект

Въвежда EN 115-2:2010