Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1123-2:2006+A1:2008

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 2: Размери

Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel tube with spigot and socket for waste water systems - Part 2: Dimensions
30.04.2008 г.

Главна информация

90.93     9.06.2022 г.

90.00    9.06.2027 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

23.040.10     23.040.40     23.040.60     23.040.05  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се прилага за тръби и свързващи части от надлъжно заварени горещо поцинковани стоманени тръби, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Той специфицира размери и допустими отклонения за тръби, свързващи части, накрайници за тръби и уплътнения, и установява система за означения на различните видове тръби и свързващи части, които са в съответствие с изискванията. Стандартът е валиден само във връзка с EN 1123-1. Този стандарт не се прилага за маркировка на продуктите. За маркировка се прилага EN 1123-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1123-2:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1123-2:2006+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1123-2:2006+A1:2007