Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14253:2003+A1:2008

Вибрации. Измерване и изчисляване на вибрациите, въздействащи върху цялото тяло по време на работа, по отношение на здравето. Практически указания

Mechanical vibration - Measurement and calculation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to health - Practical guidance
30.04.2008 г.

Главна информация

90.93     29.09.2022 г.

90.00    29.09.2027 г.

BDS

ТК-82

Европейски стандарт

13.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт предоставя насоки за измерване и оценяване на вибрациите на цялото тяло на работното място.
Този европейски стандарт описва предпазните мерки, които трябва да се вземат за извършване на представителни измервания на вибрациите и за определяне на дневното време на експозиция/ излагане за всяка операция, за да се изчисли дневната стойност на експозиция, стандартизирана за 8-часов референтен период. Този европейски стандарт предоставя средства за определяне на съответните операции, които трябва да се вземат предвид при определяне на експозицията/ излагането на вибрации.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14253:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14253:2003+A1:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
29.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14253:2003+A1:2007