Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50340:2010

Хидравлични устройства за разрязване на кабел. Устройства за използване в електрически уредби с номинално променливо напрежение до 30 kV включително

Hydraulic cable cutting devices - Devices to be used on electrical installations with nominal voltage up to AC 30 kV
17.06.2010 г.

Главна информация

60.60     17.06.2010 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240.20     29.260.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за устройства за разрязване на кабел за да се използва за проверка дали един кабел е негоден да изпълнява основните си функции в съответствие с правилата, посочени в EN 50110 1. Към устройствата за разрязване на кабели се прилагат следните ограничения: - налягане по-малко от 1 000 бара или под налягане (bar) х обем (l) по-малко от 10 000; - флуид извън категориите, изброени в член 9, Група 1 (експлозивни, изключително запалими, лесно запалими, запалими (където максималната допустима температура е над температурата на запалване), силно токсични, токсични, окисляващи) на Директивата за съоръжения под налягане. Устройствата за разрязване на кабели, специфицирани в този стандарт, са предназначени за използване в системи с номинално напрежение до 30 kV AC и номиналните честоти до 60 Hz, и подходящи за задействане с крак или ръка. Този европейски стандарт не се занимава с моторни устройства за разрязване на кабели. За устройства, които се използват за системи с номинални напрежения над 30 kV AC този стандарт може да се използва като ръководство, но между производителя и потребителя се съгласуват допълнителни изисквания и изпитвания, за да се осигури еквивалентно ниво на безопасност. Тези устройства не са предназначени да бъдат използвани за кабели със специална броня или със стоманена жица или стоманена лента повече от 1 mm в диаметър или дебелина.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50340:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50340:2010
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2010 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50340:2010