Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1337-8:2008

Лагери в строителството. Част 8: Водещи лагери и ограничителни лагери

Structural bearings - Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings
28.03.2008 г.
21.01.2021 г.

Главна информация

90.92     14.03.2008 г.

BDS

ТК-0/ПС-2

Европейски стандарт

91.010.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от този европейски стандарт се отнася за изискванията за проектиране и производство на водещи лагери и ограничителни лагери. Водещите лагери и ограничителните лагери не са предназначени да предават вертикални товари, но те могат да се комбинират в комплект с ...

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1337-8:2008
90.92 Решение за преработване на стандарт
14.03.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1337-8:2007