Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61310-3:2008

Безопасност на машини. Сигнализиране, маркировка и задействане. Част 3: Изисквания за разположението и действието на органите на задействане (IEC 61310-3:2007)

Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators
30.04.2008 г.
21.01.2021 г.

Главна информация

60.60     30.04.2008 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     13.11  

английски   български  

В изданието на български език заглавието е прецизирано и променено.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Задава изисквания, свързани с безопасността на органи на задействане, управлявани ръчно или чрез други части на човешкото тяло, при взаимовръзката човек-машина. Дава общи изисквания за стандартно направление на движение на органа за задействане; разполагането на органа на задействане спрямо други органи за задействане; корелацията между действие и съответния му ефект. Включва следните по-значителни промени по отношение на предишното издание: основно са преразгледани Таблица 1, Таблица 2 и Таблица А.1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61310-3:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61310-3:2008
60.60 Публикуван стандарт
30.04.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61310-3:2008

Въвежда IEC 61310-3:2007 ED2