Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61310-1:2008

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали (IEC 61310-1:2007)

Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals
30.04.2008 г.

Главна информация

60.60     30.04.2008 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     13.11  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Определят се изисквания за зрителни, звукови и осезателни методи за представяне на информация, свързана с безопасността при взаимовръзката човек-машина и за застрашените лица. В него се уточнява система от цветове, знаци за безопасност, маркировки и други предупреждения, предназначени за използване при означаване на опасни ситуации и рискове за здравето и за изпълнение на някои критични моменти. Той уточнява също така начини за кодиране на зрителни звукови и осезателни сигнали за индикатори и органи за задействане за улесняване на безопасното използване и управление на машината. Той включва следните по-значителни технически промени по отношение на предишното издание: адаптиране с основните стандарти IEC 60073, IEC 60417, ISO 3864-1, ISO 7000 и ISO 7010.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61310-1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61310-1:2008
60.60 Публикуван стандарт
30.04.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61310-1:2008

Въвежда IEC 61310-1:2007 ED2