Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15758:2010

Опазване на културното наследство. Методи и средства за измерване на температура на въздуха и на повърхности на обекти

Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
16.11.2010 г.
20.11.2012 г.

Главна информация

90.93     18.11.2020 г.

BDS

ТК-94

Европейски стандарт

97.195  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът дава методи за измерване температурата на въздуха и повърхностите на културни ценности, съхранявани в затворена или открита среда, както и определя минималните характеристики на средствата, използвани за измерванията. Документът съдържа препоръки за точни измервания, които осигуряват едновременно с това и безопасност на ценните предмети и обекти. Стандартът е предназначен за всеки, който е ангажиран с процеса на диагностика на околната среда, опазване, реставрация или поддръжка на сгради, на колекции от ценни предмети или само на едни обект.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15758:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
18.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15758:2010