Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3908:2010

Твърди сплави. Определяне съдържанието на неразтворим (свободен) въглерод. Гравиметричен метод (ISO 3908:2009)

Hardmetals - Determination of insoluble (free) carbon - Gravimetric method (ISO 3908:2009)
28.02.2010 г.

Главна информация

60.60     28.02.2010 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 3908:2009 се отнася за гравиметричен метод за определяне на масовата част на неразтворим (свободен) въглерод в карбиди и твърди сплави.
Този метод е приложим за карбиди на хафний, молибден, ниобий, тантал, титан, ванадий, волфрам и цирконий, смеси от тези карбиди и свързани метали, свободни от смазка и всички марки предварително спечени и спечени твърди сплави, получени от тези карбиди, които са с масова част на неразтворимия въглерод между 0,02 % и 0,05 %.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 23908:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3908:2010
60.60 Публикуван стандарт
28.02.2010 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3908:2009

Въвежда ISO 3908:2009