Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3907:2010

Твърди сплави. Определяне на общото съдържание на въглерод. Гравиметричен метод (ISO 3907:2009)

Hardmetals - Determination of total carbon - Gravimetric method (ISO 3907:2009)
28.02.2010 г.

Главна информация

90.93     13.04.2015 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 3907:2009 се отнася за гравиметричен метод за определяне на масовата част на общия въглерод в карбиди и твърди сплави.
Този метод е приложим за карбиди на хром, хафний, молибден, ниобий, тантал, титан, ванадий, волфрам и цирконий, смеси от тези карбиди и свързани метали, свободни от смазки, всички марки, от предварително спечени и спечени твърди сплави, произведени от тези карбиди, в които масовата част на общото съдържание на въглерода е над 4 %.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 23907:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3907:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.04.2015 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3907:2009

Въвежда ISO 3907:2009