Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3954:2008

Прахове за прахово-металургични цели. Вземане на проби (ISO 3954:2007)

Powders for powder metallurgical purposes - Sampling (ISO 3954:2007)
28.03.2008 г.

Главна информация

60.60     28.03.2008 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 3954:2007 specifies procedures for the sampling of powders for powder metallurgical purposes.
lt also covers the splitting of the sample into the quantity required for testing.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 23954:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3954:2008
60.60 Публикуван стандарт
28.03.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3954:2007

Въвежда ISO 3954:2007