Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-11:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers
16.09.2010 г.

Главна информация

60.60     16.09.2010 г.

април 2025

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.060     13.12     97.06  

английски  

A11:2012; A1:2015; A2:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-11:2008 deals with the safety of electric tumble dryers intended for household and similar purposes. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. This standard also applies to the drying function of washing machines having a drying cycle, as well as the safety of tumble dryers that use a refrigerating systemincorporating sealed motor-compressors, for drying textile material. These appliances may use flammable refrigerants. The major changes in this edition as compared with the sixth edition are as follows: aligns the text with IEC 60335-1, Ed 4, and its Amendments 1 and 2; some notes have been converted to normative text (7.101, 11.8, 20.102, 20.103 and Annex AA).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-11:2003/A2:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-11:2003/A1:2005

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-11:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-11:2003/A11:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-11:2010
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2010 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-11:2010/A2:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-11:2010/A1:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-11:2010/A11:2012

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-11:2022

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-11:2010

Въвежда IEC 60335-2-11:2008 ED7