Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10252:2000

Магнитни материали. Методи за определяне на магнитните свойства на лист и лента от магнитна стомана при средни честоти

Magnetic materials - Methods of measurement of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies
15.03.2000 г.

Главна информация

90.60     2.12.2018 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

29.040.10     77.140.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за листове и ленти от магнитна стомана за изграждане на магнитни вериги за използване в честотен диапазон 400 Hz до 10 000 Hz. Той дефинира терминология и специфицира методи за измерване на магнитни свойства на магнитни листове и ленти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10252:2000
90.60 Край на периодичен преглед
2.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10252:1997