Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-14:2006/A1:2008

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини (IEC 60335-2-14:2006/A1:2008)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
28.11.2008 г.

Главна информация

60.60     28.11.2008 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50     13.12  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за електрически кухненски машини за битово или подобно използване. Тяхното обявено напрежение е не по-голямо от 250 V. Някои примери за уреди, които са в областта на приложение на този стандарт, са кафемелачки, смесители, отварачки за консервни кутии, уреди за разбиване, миксери, кухненски роботи, ножове, уреди за заточване на ножове, месомелачки, уреди за рязане на юфка, уреди за белене на картофи, уреди за нарязване на филии.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-14:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-14:2006/A1:2008
60.60 Публикуван стандарт
28.11.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-14:2006/A1:2008

Въвежда IEC 60335-2-14:2006/AMD1:2008 ED5