Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1090-3:2008

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
28.11.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   17.06.2019 г.

Главна информация

95.99     17.06.2019 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.080.13     91.080.17  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за изпълнение на конструктивни елементи и конструкции от алуминиеви сплави, направени от:
а) валцувани листове, ленти и плочи
b) екструдиран алуминий
c) студено изтеглени телове, пръти и тръби
d) изковки;
e) отливки.
Забележка: Изпълнението на конструктивни елементи зависи от тяхното производство, в съответствие с EN 1090-1.
Този европейски стандарт определя изисквания, зависещи от вида и формата на алуминиевата конструкция и той е приложим за конструкции, подложени предимно на статични товари, както и за
конструкции, подложени на умора. Той определя изисквания, свързани с класовете на изпълнение, които са отнесени към класовете на значимост.
Забележка 2: Класовете на значимост са определени в 1990.
Забележка 3: Препоръки за избор на класа на изпълнение във връзка с класа на значимост са дадени в EN 1999-1-1.
Този европейски стандарт обхваща елементи, направени от съставни продукти с дебелина не по-малка от 0,6 mm, а за заварени елементи - не по-малка от 1,5 mm. Този европейски стандарт се прилага за конструкции, проектирани съгласно съответните части на EN 1999. Когато този европейски стандарт се използва за конструкции, проектирани съгласно други правила за проектиране, или са използвани други сплави, не обхванати от EN 1999, оценката на надеждността на елементите трябва да се прави съгласно тези правила. Този европейски стандарт определя изисквания за подготовка на повърхността, преди прилагане на защитна обработка и дава указания за такава обработка в информационно приложение. Този европейски стандарт дава възможност за специфични изисквания, които да удовлетворяват специфичните проектни изисквания. Този европейски стандарт е приложим също за временни алуминиеви конструкции.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1090-3:2008
95.99 Отменен стандарт
17.06.2019 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1090-3:2019

Свързан проект

Въвежда EN 1090-3:2008