Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22716:2008

Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP). Указания относно Добрата производствена практика (ISO 22716:2007, коригирана версия от 2008-05-15)

Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) - Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007, Corrected version 2008-05-15)
28.03.2008 г.
20.12.2008 г.

Главна информация

60.60     28.03.2008 г.

BDS

ТК-19

Европейски стандарт

71.100.70  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт дава указания за производството, контрола, съхранението и експедирането на козметични продукти.
Тези указания обхващат аспекти, свързани с качеството на продукта, но като цяло не включват аспекти, свързани с безопасността на персонала, работещ в завода и с опазване на околната среда.
Указанията в ISO 22716:2007 не са приложими за научно-изследователски и развойни дейности и разпространение на готови продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1223/2009

Регламент за козметични продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22716:2008
60.60 Публикуван стандарт
28.03.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22716:2007

Въвежда ISO 22716:2007