Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12102:2010

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи и овлажнители с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения. Измерване на излъчения шум във въздуха. Определяне на нивото на звуковата мощност

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling - Measurement of airbone noise - Determination of the sound power level
21.05.2010 г.
95.99 Отменен стандарт   16.09.2013 г.

Главна информация

95.99     16.09.2013 г.

BDS

ТК-43

Европейски стандарт

17.140.20     91.140.30  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard establishes requirements for determining, in accordance with a standardized procedure, the sound power level emitted into the surrounding air by air conditioners, heat pumps, liquid chilling packages with electrically driven compressors when used for space heating and/or cooling, including water cooled multisplit systems, as described in EN 14511 and dehumidifiers as described in EN 810.
It is emphasized that this measurement standard only refers to airborne noise.
This European Standard offers ways to determine the sound power level of units. Some of them are specifically adapted to provide results with low uncertainties, by using laboratory class acoustic methods and highly controlled working conditions. Those measurements are suitable for certification, labelling and marking purposes.
In some cases, the target and/or the environment of the measurements do not allow such precision-class methods. This European Standard also offers ways to assess sound power levels with acceptable accuracy even though acoustic methods and/or working conditions are not laboratory-type, e.g. in situ or quality control measurements.
This European Standard gives two classes of measurements and results, according to the test environment:
- Class A measurements correspond to controlled working conditions (standard or application rating conditions). It is defined by the respect to the tolerances of Table 2.
- Class B measurements correspond to the case where the range defined by the tolerances of Table 2 cannot be fulfilled.

In both classes, precision or engineering class acoustic methods should be applied. The choice of the acoustic measurement method is done in accordance with EN ISO 3740 and EN ISO 9614 depending on the type of surrounding acoustic fields (diffuse or free field, enclosed or open space), and the available instrumentation. Whatever the current working conditions, the reference of acoustic standard shall be reported, with explicit mention

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

92/75/EEC

Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 12102:2002

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12102:2010
95.99 Отменен стандарт
16.09.2013 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12102:2013

Свързан проект

Въвежда EN 12102:2008