Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13141-10:2010

Вентилация на сгради. Изпитвания на характеристиките на съставни части/продукти за вентилацията на жилищни сгради. Част 10: Отвор за контролирано изсмукване на влажен въздух

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 10: Humidity controlled extract air terminal device
21.05.2010 г.

Главна информация

90.93     23.11.2021 г.

90.00    23.11.2026 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies laboratory methods for testing humidity controlled exhaust air terminal devices.
This European Standard applies to all controlled devices on indoor humidity, used in mechanical and natural powered residential ventilation systems. For instance, devices of the following types:
humidity controlled devices with a manually adjustable opening;
humidity controlled devices with fixed setting;
humidity controlled devices self-adjusting on pressure difference.
This European Standard describes tests intended to characterize:
aero and hygro-dynamic performance;
acoustic characteristics (including noise production of the device; insertion loss of the device; sound insulation);
time response.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13141-10:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13141-10:2008