Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61318:2008

Работа под напрежение. Оценка на съответствието, приложимо при инструменти, устройства и съоръжения (IEC 61318:2007)

Live working - Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment
5.09.2008 г.

Главна информация

60.60     5.09.2008 г.

юли 2024

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240.20     29.260.99     13.26  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът осигурява елементи за оценка на съответствието на продукта. Критичните несъответствия на инструменти, уреди и съоръжения за работа под напрежение не са приемливи. Основните несъответствия на инструменти, уреди и съоръжения за работа под напрежение е вероятно да доведат до отказ или до значително намаляване на функционалността им, докато малките несъответствия могат да доведат до незначително намаляване на функционалността. Този стандарт определя методите за оценка на продукти, които са завършили етапа на производство, за да се гарантира, че те отговарят на изискванията на съответния продуктов стандарт. Необходимо е да се използва в комбинация със съответните продуктови стандарти за работа под напрежение. Посочените елементи не са обхванати от настоящия документ, но са включени във всеки продуктов стандарт: - типови изпитвания; - осигуряване и описание на взимането на проби и рутинните тестове, - идентификация и класификация на съответния несъответствия в резултат на анализ на риска. Това трето издание отменя и заменя първото издание, което беше издадено като технически доклад през 1994 г. с Поправка 1 (2000), и второ издание, което е издадено като стандарт през 2003 г.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61318:2008
60.60 Публикуван стандарт
5.09.2008 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61318:2021

Свързан проект

Въвежда EN 61318:2008

Въвежда IEC 61318:2007 ED3