Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 15324:2008

Корозия на метали и сплави. Оценяване на напукванията при корозия под напрежение чрез изпитване на капково изпаряване (ISO 15324:2000)

Corrosion of metals and alloys - Evaluation of stress corrosion cracking by the drop evaporation test (ISO 15324:2000)
28.11.2008 г.

Главна информация

60.60     28.11.2008 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 This International Standard specifies the procedure for determining the relative resistance of stainless steels
and nickel-base alloys to stress corrosion cracking in a sodium chloride drop evaporation system.
1.2 The method results in a threshold stress to fracture, the magnitude of which can be used to rank the relative
performance of different alloys for this environment.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15324:2008
60.60 Публикуван стандарт
28.11.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15324:2008

Въвежда ISO 15324:2000