Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11846:2008

Корозия на метали и сплави. Определяне устойчивостта към интеркристална корозия на алуминиеви сплави, подлежащи на термообработка за получаване на преситен твърд разтвор (ISO 11846:1995)

Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO 11846:1995)
28.11.2008 г.

Главна информация

90.92     20.01.2009 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies the methods of intergranular corrosion testing for solution heat-treatable aluminium alloys without protective coatings. Applies to cast and wrought heat-treatable aluminium alloys in the form of castings, forgings, plates, sheets, extrusions and semi-finished or finished parts. Anables comparative assessments of alloys of different grades and thickness depending on their chemical composition and other factors.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 11846:1999

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11846:2008
90.92 Решение за преработване на стандарт
20.01.2009 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11846:2008

Въвежда ISO 11846:1995