Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11782-2:2008

Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия на умора. Част 2: Изпитване за разпространение на пукнатини с използване на предварително напукани пробни образци (ISO 11782-2:1998)

Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens (ISO 11782-2:1998)
28.11.2008 г.

Главна информация

60.60     28.11.2008 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Тази част на ISO 11782 описва метод за разрушаване по механичен начин за определяне на скоростта на нарастване на съществуващи пукнатини при циклично натоварване в контролирана среда и определяне на гранична стойност на фактора на интензитета на напрежение относно растежа на пукнатините, при която скоростта на нарастване на пукнатината пада под определена граница, договорена между страните.
1.2 Тази част на ISO 11782 предоставя ръководство и инструкции за изпитване на умора на корозия на метали и сплави във водна или газообразна среда.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11782-2:2008
60.60 Публикуван стандарт
28.11.2008 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 11782-2:2008/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11782-2:2008

Въвежда ISO 11782-2:1998