Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11303:2008

Корозия на метали и сплави. Ръководство за подбор на методи за защита срещу атмосферна корозия (ISO 11303:2002)

Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion (ISO 11303:2002)
28.11.2008 г.

Главна информация

60.60     28.11.2008 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 11303 gives guidance on the selection of methods of protection against atmospheric corrosion of metals and alloys. It is applicable for technical equipment and products made of structural metals and used under atmospheric conditions. In a rational selection of protection methods, the corrosivity of the atmospheric environments is one of the important factors. These guidelines use the atmospheric corrosivity classification defined in ISO 9223.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11303:2008
60.60 Публикуван стандарт
28.11.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11303:2008

Въвежда ISO 11303:2002